Sơ lược về chức năng [Bái sư – học võ công]

– Điều kiện cơ bản:

– Tạo quan hệ:

Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng phương pháp nhập từ mệnh lệnh đề nghị

Đệ tử gõ dòng lệnh: /requestmaster [Tên sư phụ]

Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau

– Hủy bỏ sư đồ:

– Bạn có thể tự động sắp xếp lại quan hệ mà không cần hỏi ý kiến đối phương

Sư phụ hoặc đệ tử gõ: /abandonrelationship [Tên nhân vật] : sẽ hủy bỏ mối quan hệ với nhân vật thích hợp (thầy trục xuất đồ đệ, đồ đệ từ chối sư phụ)

– Phần thưởng liên quan đến sư đồ:

Phần thưởng cơ bản cho sư phụ:khi đệ tử đánh quái nhận được kinh nghiệm thì sư phụ được 1% số kinh nghiệm đó

Ví dụ: đệ tử đánh hổ được 1000 điểm kinh nghiệm thì sư phụ sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm

Yêu cầu: sư phụ phải online

– Truyền thụ võ công:

Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận skill của thăng chức lần 4 trở xuống (tức là max là skill 97)

Cách truyền thụ:

Lưu ý: võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online và không thể thay đổi võ công khác khi đã truyền thụ xong

– Giao diện:

Giao diện của đệ tử

Giao diện của sư phụ

Update :

Lưu ý: – Kỹ năng Skill nào sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!