Bật tắt hiệu ứng võ huân

Hướng dẫn tắt hiệu ứng võ huân đi để giảm giật khi train cấp.

Ctrl + S => chọn Danh dự => chọn danh hiệu bật võ huân lên.

Sau khi đã bật danh hiệu võ huân rồi thì vào cài đặt => chọn hiệu ứng (tắt hiệu ứng võ huân đi)

Lưu ý: