GIA CÔNG TRANG SỨC

GIA CÔNG TRANG SỨC

I. Sơ lược:

II. Phân giải:

– Bảng số lượng NL khi phân giải trang sức:

183

(VD: phân giải trang sức lv 80 sẽ được 2~3 cái NL riêng nếu thành công hoặc 6~10 cái NL chung nếu thất bại)

– Để phân giải trang sức, hãy đến tìm NPC Tiêu Xuân Thủy (Liễu Chính Quan) hoặc NPC Lục Tiểu Hoàng (Tam Tà Quan) để xin phân giải trang sức, bỏ trang sức muốn phân giải vào rồi bấm đồng ý

184

– Thường dùng các trang sức sau để phân giải:

III. Gia công:

-Gia công hay còn gọi là Chế tạo trang sức

Để gia công trang sức, bạn cần có đủ loại NL và số lượng NL tương ứng với lv của trang sức như bảng sau:

186

(VD: gia công trang sức lv 100 cần có 1 Nguyên liệu riêng và 2 Nguyên liệu chung)

– Sau khi gom đủ nguyên liệu, bạn hãy đến NPC Tiêu Xuân Thủy hoặc Lục Tiểu Hoàng xin gia công trang sức.

IV. Chỉ số tăng thêm:

Dây chuyền: Tăng def (sức phòng ngự)

188

Nhẫn: tăng dame (sức tấn công)

189

Bông tai: tăng HP (sinh mệnh)

190