Hệ thống đá ki & Trung cấp Tập hồn thạch (Soul Trung)

HỆ THỐNG ĐÁ KI & TRUNG CẤP TẬP HỒN THẠCH

KHÁI NIỆM:

TÁC DỤNG

– Tác dụng của KI trung cấp:

PHÂN LOẠI:

– Theo cấp bậc: có 2 loại là Low KI (Sơ cấp kì ngọc thạch)

và Medium KI (Trung cấp kì ngọc thạch)

– Theo tác dụng: nhiều loại với nhiều tác dụng khác nhau (xem thêm tại link ở cuối bài)

CHẾ TẠO:

– Soul medium: đạt đẳng cấp nghề dược cấp 3 sẽ có thể chế Soul Medium. Nguyên liệu:

SỬ DỤNG:

– Những item cần thiết:

– Click phải vào Soul Mediul sẽ hiện ra cái bảng (như op 5hành). Bỏ VK / Áo vào, bỏ đá KI vào và PVP. Sau đó nhắm mắt và … click OK.