Hệ thống kết hôn cặp đôi (tình nhân)

Hiện tại chưa thể tổ chức đám cưới nên ADMIN đã điều chỉnh lại 1 tí so với chuẩn để phù hợp với thời điểm hiện tại

Hệ thống cặp đôi cung cấp một số lợi ích nhất định cho các nhân vật đã tình nhân. Những lợi ích này sẽ được thay đổi dựa vào cấp độ tình yêu. Người chơi có thể tăng cấp độ tình yêu dựa vào điểm kinh nghiệm cặp đôi. Điểm kinh nghiệm cặp đôi có thể nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ cặp đôi hoặc tặng quà cho đối phương.

Một số yêu cầu cơ bản:

Kinh nghiệm và cấp độ cặp đôi

Bạn có thể kiểm tra điểm kinh nghiệm, cấp độ cặp đôi hiện tại, tình trạng của cặp đôi tại cửa sổ cặp đôi (Alt+L)

2019-04-17_010107.jpg

– Có 10 cấp độ cặp đôi khác nhau: Điểm kinh nghiệm càng cao thì thứ hạng của bạn sẽ càng cao (10 là thấp nhất, 1 là cao nhất)

– Nếu cả 2 nhân vật cặp đôi kết nối cùng một kênh:

(cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc tặng quà để giữ mức kinh nghiệm cần thiết)

– Điểm kinh nghiệm cặp đôi có thể nhận được dựa vào nhiệm vụ cặp đôi hoặc tặng quà cho đối phương

– Điểm kinh nghiệm cặp đôi có thể nhận được hằng ngày tối đa là: 1500

Cách tặng quà:

2019-04-17_012452.jpg

– Khi tặng hoa:

– Các loại hoa hồng hiện có:

+ Hoa hồng

+ Hoa hồng đỏ

+ Hoa hồng xanh

Hiệu ứng hồi phục

– Khi sử dụng các vật phẩm hồi phục HP, ngay lúc đó thì tình nhân cũng sẽ nhận được 1 lượng HP hồi phuc nhất định cụ thể theo từng mốc cấp độ

Danh hiệu và hiệu ứng cặp đôi

– Người chơi có thể nhận được các danh hiệu cặp đôi khi ở gần nhau.

– Khi cấp độ cặp đôi đạt từ cấp độ 4 trở lên (4,3,2,1), thì sẽ nhận được một số chỉ số cộng thêm: 10% kinh nghiệm, 3% tấn công, 3% phòng thủ, 3% chính xác, 3% né tránh, 3% uy lực phòng thủ, 3% sinh mệnh, 3% nội công.

Kỹ năng

Lưu ý: 1 số thay đổi để cho hệ thống thêm hợp lý hơn

2019-04-22_012437.jpg