Hệ thống Sức mạnh Tứ linh

1. Giới thiệu hệ thống

Bạn có thể đánh thức sức mạnh của tứ linh bằng việc thức tỉnh sức mạnh của các vị thần: Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long của vũ khí hoặc áo

Biểu đồ về mối quan hệ tứ linh

Nếu tứ linh của kẻ tấn công > kẻ bị tấn công: Sát thuơng tăng lên 10% ~ 30%.

Nếu tứ linh của kẻ tấn công < kẻ bị tấn công: Sát thuơng giảm xuống 4% ~ 30%..

* Ngoài ra, sau khi đánh thức sức mạnh của tứ linh, khi trang bị vật phẩm trên người. Nhân vật sẽ có một số hiệu ứng:

– Vũ khí:

– Trang bị:

2. Đánh thức tứ linh:

Các linh hồn tứ linh có thể mua từ webshop hoặc thông qua các tính năng trong game.

3. Thay đổi tứ linh:

4. Hướng dẫn cách chuyển sang hiệu ứng khác:

  • Mua linh hồn thạch (bạn muốn) và yêu hoa võ phù (bạn muốn)
  • Phải mang vũ khí trên người
  • Sử dụng Yêu hóa võ phù trong túi đồ là chuyển