Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp

Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp

Hệ thống này có tác dụng gần giống như hệ thống chế tạo, như đó dễ nó được cải tiến hơn yêu cầu các bạn nhặt được vật phẩm đến nâng cao phẩm chất của trang bị dễ sử dụng hơn.

NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

163

Vật phẩm để cải tiến trang bị:

169

Sự khác nhau giữa các mức cải tiến:

164

165

166

Chỉ số trên dựa vào chỉ số cơ bản của trang bị chứ không tính chỉ số cộng thêm!