Cách sử dụng Auto “Luyện Cấp”

1. Lấy auto ở đâu ?

Các bạn chỉ cần đến gặp NPC Bình Thập Chỉ và mua!

2. Cách sử dụng auto:

Bảng 1: Đánh

Bảng 2: Nhặt

– Tùy chỉnh mức phục hồi máu và nội công

Bảng 3: Hỗ trợ

Bảng 4: Trở về

Bảng 5: Thêm

3. Hướng dẫn đặt phím từ F1 – F10

– Thượng nhân chi hồn: Giúp lựa chọn item nhặt

– Thích khách chi hồn: Giúp nin debuff quái khi train

Lưu ý:

– Đối với nhân vật sử dụng skill đặc biệt phải đặc skill theo đúng như sau:

  1. Skill F1 – F2: Bỏ trống
  2. Máu F3 – Sâm F4

Bật bơm máu & sâm dù cho class không sử dụng Mp – Sâm cũng phải bật mới auto skill được.