Thần thú mới Hevenpet (phân loại, cường hóa, tiến hoá, tác dụng)

1. Phân loại:
– Hiện tại đang có 6 loại thần thú khác nhau là: Thần Long > Phụng Hoàng > Thần Quy > Thần Lang > Linh Xà > Linh Miêu
294295299

296297298
2. Ấp trứng thần thú:
– Để âp được được trứng thần thú thì trước tiên bạn cần phải mua một quả trứng 300 trên cửa hàng (webshop):

– Sau khi đã có lồng ấp thì ta click chuột phải và lồng ấp và đặt trứng thần thú vào:

302
324
– Sau khi xác nhận: lồng ấp sẽ chuyển đổi hình ảnh thành lồng đang ấp.
Lưu ý:

Đặc biệt:

3. Tiến hóa thần thú:
– Khi đã sở hữu thần thú, hãy đến gặp NPC “Em họ Tiểu Hương” chọn “Tiến hóa” để tiến hóa thần thú.

20
– Mỗi loại thần thú thì sẽ có 4 mức tiến hóa khác nhau: dưới đây là hình ảnh khi tiến hóa (theo thứ tự): Thường > Cao cấp > Quý hiếm > Huyền Thoại
325
303304305306
307308309310
319320321322
311312313314
315316317318
4. Cường hóa thần thú:
– Khi đã sở hữu thần thú, hãy đến gặp NPC “Em họ Tiểu Hương” chọn “Tăng cường” để Cường hóa thần thú.
16

+ Với cấp cường hóa < 5, cấp cường hóa của thần thú giữ nguyên.
+ Với cấp cường hóa >= 5, cấp cường hóa của thần thú [- 3].
– Chỉ số Tấn công, Phòng thủ, Sinh lực,… của nhân vật được tăng dựa trên Loại Thần Thú, Cấp Tiến Hóa và Cấp Cường Hóa của thần thú.

17