Hệ Thống Thú Nuôi(PET)

Thuần hóa thú nuôi PET được tộc thú ở Nam Lam sử dụng để thuần phục các loại thú. Khi được thuần hóa thú nuôi sẽ gia tăng cho chủ nhân những sức mạnh đáng sợ

Để có được thú nuôi, ngoài mua trứng trên Webshop bạn có thể train quái và tham gia sự kiện event để nhặt (hoặc nhận) được Trứng triệu hồi PET

Trứng PET – (Long Miêu) Trứng PET – (Thần Điêu) Trứng PET – (Truy Phong Báo) Trứng PET – (Phách thiên hổ) Trứng PET – (Sói Xanh)
Trứng PET – (Sói Bạc) Trứng PET – (Sói Vàng) Trứng PET – (Sói Hồng) Trứng PET – (ChowChow) Trứng PET – (Doberman)

Khi sở hữu cho mình 1 thần thú PET rồi bạn hãy nuôi nó bằng cách triệu hồi và train level cùng bạn (nhớ chia điểm cho PET cùng hưởng để PET có thể thăng cấp level).

Khi PET đã đặt mộc cấp level để triệu hồi tiến hóa bạn hãy về Huyền Bột gặp NPC Tiểu Hương mua Triệu Hồi ĐơnTriệu Hồi Đơn hoặc Triệu Hồi KépTriệu Hồi Kép để tiến hóa cho PET .

Lưu Ý : Triệu Hồi Đơn Có tỉ lệ 40% tiến hóa thành công - Triệu Hồi Kép có tỉ lệ tiến hóa là 80% thành công.

Các Cấp độ level PET tiến hóa như sau:(ban đầu tất cả PET ở tiến hóa bậc 1)

Sau khi tiến hóa PET thành công từ bậc 2 trở lên bạn hãy mua ở NPC Chân Ưng Huyền loại Thuần Hóa Dược tương úng với PET để thuần hóa PET hiện các chỉ số tiềm ẩn nhé.

Lưu ý : Không thể thuần hóa nhiều PEt cùng 1 lúc, Khi thuần hóa để PET cần thuần hóa ở ô số 0 (ô đầu tiên của túi đồ)

NPC Chân Ưng Huyền

Bảng chỉ số của thú nuôi(PET):

Thú nuôi (Pet) – (Long Miêu) Thú nuôi (Pet) – (Thần Điêu) Thú nuôi (Pet) – (Truy Phong Báo) Thú nuôi (Pet) – (Phách thiên hổ)
Thú nuôi (Pet) – (Sói Xanh) Thú nuôi (Pet) – (Sói Bạc) Thú nuôi (Pet) – (Sói Vàng) Thú nuôi (Pet) – (Sói Hồng)
Thú nuôi (Pet) – (ChowChow) Thú nuôi (Pet) – (Doberman)