Hệ thống thế lực chiến 20:00 PM hằng ngày

Hóa thân thành Hiệp khách, các bạn sẽ có 2 con đường để lựa chọn.Chính phái hoặc Tà phái và có cơ hội tham gia vào những chiến trận bất tận giữa 2 thế lực.Sau đây là cách thức tham gia và phần thưởng cũng như quy định trong sự kiện Thế Lực Chiến của sever :
Chiến trận giữa 2 thế lực:

Thời gian bắt đầu:

Cách tham gia:

I/.Phần thưởng tất cả người tham gia:

II/. Chi tiết phần quà:

Lưu ý: