Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái

STT
Bang Chủ
Tên Guild
Cấp Guild
1
 GiaoChu 
 MaGiao  
 6 
2
 BeDao 
 LechLaLiem  
 6 
3
 ThanY 
 Legend  
 6 
4
 DaoHoang 
 Play4Fun  
 2 
5
 DPBuff 
 OneHit  
 1 
6
 Monster 
 Rampage  
 1 

Trang 0 của -0 | 0 |

Popup