Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 GoogleChrome 
 Cung Thủ 
 107 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 6,585 
 0 
2
  
 ModByGio 
 Thích Khách 
 106 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 9,102 
 0 
3
  
 FF03 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 5,560 
 0 
4
  
 0005 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 5,280 
 0 
5
  
 MyDoToa 
 Thích Khách 
 106 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 5,940 
 0 
6
  
 NatRuou 
 Kiếm Khách 
 105 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 12,994 
 0 
7
  
 4TieuViem 
 Kiếm Khách 
 105 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 11,810 
 0 
8
  
 QQ04 
 Hàn Bảo Quân 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 6,340 
 0 
9
  
 2HuanNhi 
 Đại Phu 
 104 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,145 
 0 
10
  
 BB02 
 Đại Phu 
 104 
  
 Chính phái 
 4 
 5,940 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |

Popup