Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 BeDao 
 Đao Khách 
 102 
 DPTK 
 Tà phái 
 5 
 6,120 
 0 
2
  
 NatTuom 
 Đao Khách 
 101 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 5,860 
 0 
3
  
 Yoyo 
 Đao Khách 
 98 
 GiangHo 
 Tà phái 
 4 
 5,560 
 0 
4
  
 HoaThuyTien 
 Đao Khách 
 97 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,540 
 0 
5
  
 BonMinhThoi 
 Đao Khách 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 4,760 
 0 
6
  
 NhuLon 
 Đao Khách 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 5,810 
 0 
7
  
 KeoLv 
 Đao Khách 
 91 
 Onepice 
 Tà phái 
 4 
 2,020 
 0 
8
  
 Jennie 
 Đao Khách 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 2,280 
 0 
9
  
 ComTam 
 Đao Khách 
 87 
  
 Chính phái 
 4 
 3,060 
 0 
10
  
 DaoVuong 
 Đao Khách 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 1,840 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |

Popup