Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 1DamDiLuon 
 Quyền Sư 
 97 
 DPTK 
 Chính phái 
 4 
 6,090 
 0 
2
  
 HoaKelvin 
 Quyền Sư 
 93 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 4 
 5,000 
 0 
3
  
 CapuChino 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 2 
 1,540 
 0 
4
  
 1DamChetLuon 
 Quyền Sư 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 320 
 0 
5
  
 ThEnD 
 Quyền Sư 
 67 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 3 
 760 
 0 
6
  
 MrPhuong 
 Quyền Sư 
 60 
  
 Tà phái 
 2 
 180 
 0 
7
  
 BimLoli 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 220 
 0 
8
  
 XMLnhe 
 Quyền Sư 
 54 
  
 Tà phái 
 2 
 440 
 0 

Trang 0 của 0 | 0 |

Popup