Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 100 
 GiangHo 
 Tà phái 
 5 
 6,380 
 0 
2
  
 MotHai 
 Diệu Yến 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 6,240 
 0 
3
  
 Pepe 
 Diệu Yến 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 4,380 
 0 
4
  
 HuTieu 
 Diệu Yến 
 87 
 Onepice 
 Chính phái 
 4 
 2,820 
 0 
5
  
 TraiTinhLe 
 Diệu Yến 
 81 
  
 Tà phái 
 3 
 1,360 
 0 
6
  
 HauNghe 
 Diệu Yến 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 1,840 
 0 
7
  
 TiKi 
 Diệu Yến 
 62 
  
 Tà phái 
 2 
 300 
 0 
8
  
 Dy04 
 Diệu Yến 
 60 
  
 Chính phái 
 2 
 180 
 0 
9
  
 Dy06 
 Diệu Yến 
 56 
  
 Chính phái 
 2 
 160 
 0 
10
  
 SpiderGirl 
 Diệu Yến 
 56 
  
 Chính phái 
 2 
 200 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |

Popup