Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 BachHieuSinh 
 Tử Hào 
 101 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 5 
 6,465 
 0 
2
  
 NatChym 
 Tử Hào 
 100 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 4,980 
 0 
3
  
 BIBO 
 Tử Hào 
 98 
 HoangGia 
 Chính phái 
 4 
 5,560 
 0 
4
  
 TuHao 
 Tử Hào 
 97 
 GiangHo 
 Tà phái 
 4 
 5,600 
 0 
5
  
 NhuCec 
 Tử Hào 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 5,820 
 0 
6
  
 MotMinhThoi 
 Tử Hào 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 4,860 
 0 
7
  
 VeroSell 
 Tử Hào 
 96 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,580 
 0 
8
  
 BaMinhThoi 
 Tử Hào 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 4,800 
 0 
9
  
 Ship 
 Tử Hào 
 96 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,080 
 0 
10
  
 HaiMinhThoi 
 Tử Hào 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 4,820 
 0 

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |

Popup