Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 NatRuou 
 Kiếm Khách 
 105 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 13,074 
 0 
2
  
 4TieuViem 
 Kiếm Khách 
 105 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 11,890 
 0 
3
  
 ZzThEnDzZ 
 Kiếm Khách 
 104 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 6,410 
 0 
4
  
 MaMaLovePaPa 
 Kiếm Khách 
 96 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,560 
 0 
5
  
 WanSaBi 
 Kiếm Khách 
 89 
 DPTK 
 Chính phái 
 4 
 3,160 
 0 
6
  
 Bill 
 Kiếm Khách 
 77 
  
 Chính phái 
 3 
 1,980 
 0 
7
  
 LyVanDuong 
 Kiếm Khách 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 1,820 
 0 
8
  
 ThEnD1 
 Kiếm Khách 
 60 
  
 Tà phái 
 2 
 560 
 0 
9
  
 xxxTEA 
 Kiếm Khách 
 59 
  
 Tà phái 
 2 
 300 
 0 
10
  
 asaaaa 
 Kiếm Khách 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |

Popup