Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 CharThuong 
 Thương Hào 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 3,460 
 0 
2
  
 Linh 
 Thương Hào 
 87 
 DPTK 
 Chính phái 
 4 
 1,920 
 0 
3
  
 Kimm 
 Thương Hào 
 77 
  
 Chính phái 
 3 
 2,000 
 0 

Trang 0 của -0 | 0 |

Popup