Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 GoogleChrome 
 Cung Thủ 
 107 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 6,585 
 0 
2
  
 Anh2Vip 
 Cung Thủ 
 98 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 4 
 6,070 
 0 
3
  
 TrapzBoi 
 Cung Thủ 
 98 
 DPTK 
 Chính phái 
 4 
 3,000 
 0 
4
  
 1BanDiLuon 
 Cung Thủ 
 96 
 DPTK 
 Chính phái 
 4 
 5,960 
 0 
5
  
 EmLaAi 
 Cung Thủ 
 91 
 Onepice 
 Tà phái 
 4 
 2,040 
 0 
6
  
 JiSoo 
 Cung Thủ 
 87 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 4 
 2,300 
 0 
7
  
 XiTrum 
 Cung Thủ 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 800 
 0 
8
  
 xxxTEE 
 Cung Thủ 
 82 
 HoangGia 
 Chính phái 
 4 
 1,420 
 0 
9
  
 1Phat1Mang 
 Cung Thủ 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 980 
 0 
10
  
 CApCAPNO1 
 Cung Thủ 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 800 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |

Popup