Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 2HuanNhi 
 Đại Phu 
 104 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,185 
 0 
2
  
 BB02 
 Đại Phu 
 104 
  
 Chính phái 
 4 
 6,000 
 0 
3
  
 NatBuom 
 Đại Phu 
 102 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 4 
 5,760 
 0 
4
  
 Pylove 
 Đại Phu 
 98 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 4 
 6,320 
 0 
5
  
 Kokoro 
 Đại Phu 
 97 
 GiangHo 
 Tà phái 
 4 
 5,580 
 0 
6
  
 VTV3 
 Đại Phu 
 96 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,100 
 0 
7
  
 Rinz 
 Đại Phu 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 5,060 
 0 
8
  
 PeNa 
 Đại Phu 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 4,460 
 0 
9
  
 Soraka 
 Đại Phu 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 1,240 
 0 
10
  
 PeQuynhKuTe 
 Đại Phu 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 4,480 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |

Popup