Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 ConCaNho 
 Cầm Sư 
 103 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,500 
 0 
2
  
 PinkICE 
 Cầm Sư 
 101 
 Onepice 
 Chính phái 
 5 
 4,900 
 0 
3
  
 LyMacSau 
 Cầm Sư 
 89 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 4 
 2,860 
 0 
4
  
 Error 
 Cầm Sư 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 2,720 
 0 
5
  
 Co3MienTay 
 Cầm Sư 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 2,100 
 0 
6
  
 KiepCamTien 
 Cầm Sư 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 940 
 0 

Trang 0 của 0 | 0 |

Popup