Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 FF03 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 5,560 
 0 
2
  
 0005 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 5,280 
 0 
3
  
 QQ04 
 Hàn Bảo Quân 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 6,340 
 0 
4
  
 Snack 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 HuyetMaToc 
 Chính phái 
 5 
 3,920 
 0 
5
  
 Den4 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 DPTK 
 Tà phái 
 5 
 4,350 
 0 
6
  
 Den1 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,555 
 0 
7
  
 Den0 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,740 
 0 
8
  
 HBQ3 
 Hàn Bảo Quân 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 5,920 
 0 
9
  
 Den3 
 Hàn Bảo Quân 
 101 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,150 
 0 
10
  
 PinkDragon 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 Onepice 
 Tà phái 
 5 
 4,720 
 0 

Trang 0 của 9 | 0 1 2 |

Popup