Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 ToiCongChuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 98 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,560 
 0 
2
  
 TrYenLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 1,840 
 0 
3
  
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 1,860 
 0 
4
  
 TieuHongTran 
 Đàm Hoa Liên 
 74 
  
 Chính phái 
 3 
 1,740 
 0 
5
  
 EoSoAi 
 Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 540 
 0 
6
  
 Quydaxoa 
 Đàm Hoa Liên 
 60 
  
 Chính phái 
 3 
 520 
 0 
7
  
 LaoThaiThai 
 Đàm Hoa Liên 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 360 
 0 
8
  
 LoliCunt 
 Đàm Hoa Liên 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 240 
 0 
9
  
 XinVinhBietCu 
 Đàm Hoa Liên 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 820 
 0 
10
  
 SuongBiCha 
 Đàm Hoa Liên 
 55 
  
 Chính phái 
 2 
 280 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |

Popup