Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
11
  
 0neKill 
 Cung Thủ 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 900 
 0 
12
  
 hhcc 
 Cung Thủ 
 56 
  
 Chính phái 
 2 
 1,660 
 0 
13
  
 TestCung 
 Cung Thủ 
 52 
  
 Tà phái 
 2 
 860 
 0 
14
  
 Unknown 
 Cung Thủ 
 43 
  
 Tà phái 
 2 
 820 
 0 
15
  
 MiTom 
 Cung Thủ 
 32 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 300 
 0 
16
  
 nnggoo 
 Cung Thủ 
 31 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 300 
 0 
17
  
 xxxcccmmxxx 
 Cung Thủ 
 31 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 300 
 0 
18
  
 xinlen10 
 Cung Thủ 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 300 
 0 
19
  
 tegregr 
 Cung Thủ 
 22 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 300 
 0 
20
  
 GOdDRAGOn 
 Cung Thủ 
 21 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 1 của 2 | 0 1 2 |

Popup