Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
11
  
 GaLamE 
 Hàn Bảo Quân 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 4,220 
 0 
12
  
 ChemChuoi 
 Hàn Bảo Quân 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 4,400 
 0 
13
  
 ChemChet 
 Hàn Bảo Quân 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 4,360 
 0 
14
  
 GaEm 
 Hàn Bảo Quân 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 4,220 
 0 
15
  
 QuanMuoi 
 Hàn Bảo Quân 
 90 
 Play4Fun 
 Chính phái 
 4 
 3,720 
 0 
16
  
 ThayOnoi2 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
  
 Tà phái 
 3 
 2,520 
 0 
17
  
 ThayOnoi 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
  
 Tà phái 
 3 
 2,520 
 0 
18
  
 ThayOnoi1 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 3,540 
 0 
19
  
 Daniel 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 1,900 
 0 
20
  
 clone6 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 2,740 
 0 

Trang 1 của 4 | 0 1 2 3 |

Popup