Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
21
  
 PinkICE 
 Cầm Sư 
 101 
 Onepice 
 Chính phái 
 5 
 5,020 
 0 
22
  
 KING 
 Thích Khách 
 101 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 3,585 
 0 
23
  
 Paimon 
 Thích Khách 
 101 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 5 
 6,180 
 0 
24
  
 Den3 
 Hàn Bảo Quân 
 101 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,150 
 0 
25
  
 BachHieuSinh 
 Tử Hào 
 101 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 5 
 6,465 
 0 
26
  
 PinkDragon 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 Onepice 
 Tà phái 
 5 
 4,800 
 0 
27
  
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 100 
 GiangHo 
 Tà phái 
 5 
 6,380 
 0 
28
  
 NatChym 
 Tử Hào 
 100 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 4,980 
 0 
29
  
 HBQ4 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Tà phái 
 4 
 2,765 
 0 
30
  
 HBQ5 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 4 
 6,040 
 0 

Trang 2 của 20 | 0 1 2 3 4 |

Popup