Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
21
  
 clone5 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 2,740 
 0 
22
  
 Sinh3 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 2,360 
 0 
23
  
 clone2 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 2,760 
 0 
24
  
 MyLove 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
 Legend 
 Chính phái 
 3 
 1,860 
 0 
25
  
 clone4 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 2,760 
 0 
26
  
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 72 
 OneHit 
 Chính phái 
 3 
 1,740 
 0 
27
  
 Ausss 
 Hàn Bảo Quân 
 60 
  
 Tà phái 
 2 
 880 
 0 
28
  
 Ipman 
 Hàn Bảo Quân 
 60 
  
 Chính phái 
 3 
 2,520 
 0 
29
  
 LaQuanTrung 
 Hàn Bảo Quân 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 920 
 0 
30
  
 TayMonKhanh 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 2 của 4 | 0 1 2 3 4 |

Popup