STT
Tên nhân vật
Ngân Lượng
1
 Anh2Vip 
 12,254,966,010 
2
 HBQ01 
 10,000,000,000 
3
 GoogleChrome 
 7,951,029,325 
4
 BachHieuSinh 
 7,595,365,016 
5
 ZzThEnDzZ 
 7,418,057,826 
6
 ThEnD 
 6,872,400,000 
7
 2HuanNhi 
 5,665,957,328 
8
 Den4 
 5,592,471,349 
9
 FF03 
 5,380,073,269 
10
 BB02 
 5,042,020,694 

Popup