STT
Tên nhân vật
Cấp
1
 GoogleChrome 
 108 
2
 ModByGio 
 107 
3
 FF03 
 106 
4
 0005 
 106 
5
 MyDoToa 
 106 
6
 NatRuou 
 105 
7
 4TieuViem 
 105 
8
 QQ04 
 105 
9
 2HuanNhi 
 104 
10
 BB02 
 104 

Popup