Bảng Xếp Hạng Tài Phú Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Ngân Lượng
Chuyển sinh
1
  
 SugarBaby 
 Đao Khách 
 118 
 Legend 
 Chính phái 
 6 
 3,095,461,595 
 0 
2
  
 Monster 
 Thích Khách 
 128 
 MaGiao 
 Tà phái 
 7 
 2,356,834,673 
 0 
3
  
 Puta 
 Đại Phu 
 128 
 MaGiao 
 Tà phái 
 7 
 2,113,166,645 
 0 
4
  
 DeVuong 
 Đao Khách 
 127 
 Legend 
 Tà phái 
 7 
 1,263,065,905 
 0 
5
  
 BaoChua 
 Đao Khách 
 128 
 Legend 
 Chính phái 
 7 
 1,168,134,180 
 0 
6
  
 DKush 
 Đao Khách 
 129 
 MaGiao 
 Tà phái 
 7 
 1,089,838,208 
 0 
7
  
 EmDPO3 
 Đại Phu 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,012,283,650 
 0 
8
  
 ThanY 
 Đại Phu 
 127 
 Legend 
 Chính phái 
 7 
 996,920,299 
 0 
9
  
 ThanhCo 
 Kiếm Khách 
 127 
 Legend 
 Chính phái 
 7 
 967,496,817 
 0 
10
  
 Dao1 
 Đao Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 882,731,113 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |

Popup