Hệ thống quản lý tài khoản Hiệp Khách Giang Hồ

STT
Tên nhân vật
Cấp
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 TjeuQuy 
 127 
 Chính 
 2 
 0 
 2 
2
 0SaKa 
 128 
 Chính 
 1 
 0 
 1 
3
 BachLong 
 127 
 Chính 
 1 
 0 
 1 
4
 MaLong 
 128 
  
 1 
 1 
 0 

Trang 0 của -0 | 0 |

Popup