Bảng Xếp Hạng Võ Huấn Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ Huấn
Chuyển sinh
1
  
 Monster 
 Thích Khách 
 128 
 MaGiao 
 Tà phái 
 7 
 266,713 
 0 
2
  
 0SaKa 
 Thích Khách 
 128 
 LechLaLiem 
 Chính phái 
 7 
 199,996 
 0 
3
  
 ThanY 
 Đại Phu 
 127 
 Legend 
 Chính phái 
 7 
 174,716 
 0 
4
  
 GiaoChu 
 Kiếm Khách 
 126 
 MaGiao 
 Tà phái 
 7 
 104,135 
 0 
5
  
 MaLong 
 Đao Khách 
 129 
 LechLaLiem 
 Tà phái 
 7 
 73,247 
 0 
6
  
 BoMayLaTrum 
 Thích Khách 
 122 
 LechLaLiem 
 Chính phái 
 7 
 69,183 
 0 
7
  
 BeDao 
 Đao Khách 
 124 
 LechLaLiem 
 Chính phái 
 7 
 59,120 
 0 
8
  
 SugarBaby 
 Đao Khách 
 118 
 Legend 
 Chính phái 
 6 
 56,300 
 0 
9
  
 TjeuQuy 
 Đao Khách 
 128 
 LechLaLiem 
 Chính phái 
 7 
 55,732 
 0 
10
  
 TestTanThu 
 Diệu Yến 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 55,100 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |

Popup